Hakkında

1.ULUSLARARASI İSTANBUL KODÁLY EĞİTİM GÜNLERİ

Kodály Müzik Eğitimi yaklaşımı tüm dünyada bilinen ve uygulanan bir müzik öğretimi yaklaşımıdır. Macar besteci ve müzik pedagogu Zoltan Kodály (1882-1967)’in adıyla anılan ve bugün neredeyse bütün dünya ülkelerinde tartışmasız kabul edilen ve uygulanan metod, çocuk gelişimsel müzik eğitimi yaklaşımını içermektedir.

Kodály’ın doğum yeri olan Macaristan Kesckemet’te 1950’li yıllarda ilk uygulamalarının başladığı bu yaklaşım, bugün sadece Macaristan’da değil İngiltere, Fransa, Belçika gibi birçok avrupa ülkesinin yanısıra Amerika, Avustralya, Japonya gibi dünyanın birçok ülkesinde de uygulanmakta ve birçok çocuk bu programdan yararlanmaktadır.

Genel eğitimde erken çocukluk yaşlarinin önemi uzun zamandır bilinmektedir. Ancak bu önem müzik eğitimi açısından diğer alanlardakinden daha da büyüktür. Kodály Çocuk Gelişimsel Müzik Öğretimi Yaklaşımı, Türk okul müzik eğitimi sistemi için okul öncesi dönemden itibaren çok uygun ve gereklidir. Ülkemiz okul müzik eğitimi koşullarında Kodály yaklaşımının okullarda uygulanması gereği Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu müzik müfredat programında da belirtilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlılğınca hazırlanan bu programa göre, İlköğretim okullarına müzik öğretmeni yetiştiren Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarından Kodály çocuk gelişimsel müzik eğitimi yaklaşımını da bilen ve mesleğinde uygulayan müzik öğretmenleri yetiştirilmesini beklemektedir.

Kodály Çocuk Gelişimsel Müzik Öğretimi Yaklaşımı ülkemizde henüz yaygın olarak bilinen ve öğretilen bir yaklaşım değildir. Yaklaşımın okul öncesi dönemden itibaren uygulanabilirliği de göz önüne alındığında, okul öncesi öğretmenlerinin de bu eğitim modelini öğrenmelerinin gerekliliği kaçınılmazdır. Bu bilinç ve sorumlulukla ülkemizde ve üniversitemizin ev sahipliğinde  uluslararası düzeyde ilk kez düzenleyeceğimiz, Kodály Müzik Eğitimi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecek workshop ve seminerler konunun değeri açısından çok önem arzetmektedir.

Böyle bir etkinliğin ülkemizde ve üniversitemizde ilk kez düzenlenmesinin yanı sıra düzenleme kurulumuzun  heyecan ve gurur kaynağı olan bir diğer neden, 2017 yılının Z. Kodály’in doğumunun 135. ve ölümünün 50. yıldönümü olması sebebiyle, dünyanın birçok ülkesinde sanatsal ve eğitimsel anma etkinliklerinden  birinin de Macar Kültür Merkezinin işbirliği ile Marmara Üniversitesinde düzenlenmesidir.

Ayrıca ülkemizde Kodály Yaklaşımı ile ilgili geçmişten günümüze kadar yapılmış ve yapılmakta olan akademik araştırmalarla ilgili bir panel planlanmaktadır. Bu panelde ülkemizde çocuk müzik eğitimi, okul öncesi dönemden ortaöğretime geniş bir yelpazade ele alınacaktır. Kodály yaklaşımını içeren, bugüne kadar yapılmış akademik, bilimsel ve eğitimsel araştırma ve çalışmalar bu panelde gündeme getirilerek ülkemizdeki var olan durumun tespiti ve olası çalışmalar tartışılacaktır.

Nitelikli, verimli ve yararlı dört gün geçirmemiz dileğiyle……

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Sibel ÇOBAN

Genel Koordinatör